איקבנה

לפרטים לחץ על ההדגשות בתכלת

איקבנה מהי ?
האיקבנה הגיעה ליפאן דרך סין בצורת פולחן דתי.

עסקו בה נזירים וכמרים, בהתאם לכללי מסורת הפולחן הדתי.

איקבנה "סוגטצו"

איקבנה מודרנית פותחה, במשך השנים, לסיגנון שחרג לחלוטין מאמנות הפרח המסורתית המוכתבת והנוקשה.

האיקבנה היא אמנות המושתת על עקרונות פיסוליים אמנותיים, המביעים צורה כח וצבע.

זהו סיגנון שהגיע לדרגת אמנות מקורית, יוצרת, חיה ומתפתחת.

איקבנה היא אמנות שקיימת בה חוקיות פנימית, הנותנת מקום לשינויים רחבים וליצירה חופשית, כיד הדמיון של המעצב.

איקבנה בישראל
אין זה מקסם שווא לקוות, כי תודעת אמנות העיצוב בפרחים תתקבל על שכבות רבות גם בישראל ותאומץ בה כמו בארצות מערביות רבות, ונוכל גם אנו לפתח איקבנה ישראלית אשר תשקף את האופי והווי הארץ המיוחד.

איקבנה אינטרנשיונל

ארגון בינלאומי אשר מטרתו לעודד לפתח ולקדם את אמנות האיקבנה.

סיסמת הארגון: "ידידות באמצעות פרחים".

ברחבי העולם למעלה ממאתיים סניפים, ביניהם סניף "ישראל 184".
אשת שגריר יפאן בישראל ומרים זכאי.