תצוגות חזרה
תצוגות ברחבי הארץ

כחמש מאות תצוגות וסידורי במה עיצבתי בסגנון ה"איקבנה" במסגרת אירועים שונים ברחבי הארץ. התצוגות נערכו במקומות ציבוריים, בכנסים, בטכסים, ובאירועים מיוחדים, כשאופי האירוע מכתיב את אופי הסידורים. את התצוגות תכננתי ערכתי עיצבתי כאשר צוות בוגרי ה"אולפן לאמנות עיצוב הפרח" השתתף איתי בביצוע.

לרשימת התצוגות