תצוגות

מאות תצוגות "איקבנה" נערכו והתקיימו ברחבי הארץ

*חלקן נערכו במוזיאון "טיקוטין" לאמנות יפנית, חיפה.
**חלקן הוצגו ברחבי הארץ במקומות ציבוריים, בעיצוב במות לטכסים, כנסים, באירועים שונים ומיוחדים כשאופי הסידורים הותאם לנושא האירוע.

במהלך עבודתי* זו נולד סגנון אישי שלי עם השפעה מובהקת של סגנון אמנות ה"איקבנה", תחום התמחותי.

* מרים זכאי, מסטר בתחום אמנות ה"איקבנה" – אקדמית "סוגטצו" ( "SOGETSU" ),טוקיו, יפאן.

תצוגות במוזיאון לאמנות יפנית

תצוגות ברחבי הארץ