תערוכות  / 1965-1971 חזרה
גן האם 1966

 תערוכת הפרחים הבינלאומית ה- 15 חיפה,                                                                   הזמנה | גלריה 

מידי שנה, בחג הפסח, התקיימה בחיפה תערוכת פרחים.
היו אלה תערוכות פרחים שציינו את הישגי המגדלים והשתלנים בארץ.
בשנה זו מארגני התערוכה העלו והציעו נושא מרכזי:
"מקומו של הפרח בתרבות העמים מקוריותו וסגננו".
וביקשו מהמשתתפים להתייחס לנושא זה.

אני, נעניתי לאתגר ועיצבתי בסיגנון ה"איקבנה" סידור על נושא שנלקח מהמקרא:
"והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל..."
(ספר שמות פרק ג' פסוק 2)
עבור הנושא והסידור זיכו אותי בפרס.

בתערוכה זו הוצגה לראשונה אמנות ה"איקבנה"- אמנות עיצוב הפרח, שמקורה ביפאן.
כמו כן, הוקצע בתערוכה מתחם מיוחד עבור הביתן היפני.

מתחם זה עוצב על ידי הגרפיקאי הישראלי הנודע שמואל גרונדמן.
עיצובי האיקבנה בביתן יפאן עוצבו על ידי.

לתערוכה זו הוזמנו, לראשונה מחו"ל, שני פלוריסטים בעלי שם, כדי לעצב בביתן הבינלאומי סידורי פרחים פלוריסטיים בסגנון מערבי.
לאחר שהפלוריסטים ראו את עיצובי ה"איקבנה" , העלו בפני רעיון להעניק שם לכל אחד מהעיצובים.
לדעתם, באמצעות ה"איקבנה" ניתן לבטא נושא, רעיון, רגשות וחוויות, וזאת בניגוד לסידורים הפלוריסטיים, המערביים, שהם צבעוניים ומרהיבי עין בלבד.

בין סידורי ה"איקבנה", סידור ה"יזכור" עורר בהם חוויה של אבל וחיים גדועים מחד ושל התחדשות מאידך. הצעתם הייתה להעניק את השם "יזכור" לסידור המסוים הזה.
ראה איקבנה "סוגטצו.

 ואכן, קבלתי את הצעת הפלוריסטים, והענקתי שם לכל אחד מהסידורים שעיצבתי בביתן היפני. 

"...והנה הסנה בוער באש..." - נושא מהמקרא;
" עלי באר..." - מתוך שירו של ח.נ. ביאליק;
" יזכור " - לזכר הנופלים במלחמות ישראל.

ובנוסף לאלה היו נושאים כגון: "רוח בוקר", "מחבואים", "שעת התה", "ריקוד", "קיץ" ועוד.

הן עיצובי ה"איקבנה" והן הענקת השמות לכל אחד מהסידורים היו בבחינת חידוש בתערוכה זו. חידושים אלה התקבלו בהתלהבות על ידי המבקרים, שהתעכבו ארוכות ליד הביתן היפני.

בטכס פתיחת התערוכה נשאו דברים:
שר החינוך מר זלמן ארן,
ראש העיר חיפה מר אבא חושי,
יו"ר החברה לתערוכות וירידים מר שמואל ביאליק.

 תערוכת הפרחים הבינלאומית ה- 15 בחיפה, 1966                                                         הזמנה | גלריה