מאמרים

מבחר מאמרים שנכתבו בארץ ובחו"ל על פי פעילותי בתחום אמנות ה"איקבנה"

קטע 1

קטע 2

קטע 3

קטע 4

קטע 5

קטע 6

קטע 7

קטע 8

קטע 9

קטע 10

קטע 11

קטע 12

קטע 13

קטע 14

קטע 15

קטע 16

קטע 17

קטע 18

קטע 19

קטע 20

קטע 21

קטע 22

קטע 23