מרים זכאי

מרים זכאי, מסטר בתחום אמנות ה"איקבנה", שבה לישראל עם משפחתה לאחר ארבע שנות לימוד מרוכזות באקדמית "סוגטצו" ("SOGETSU" ) טוקיו, יפאן.

טרם בואה לארץ, מעטים היו אלה שהכירו את תחום אמנות ה"איקבנה" בישראל.
בשנת 1965, לאחר שובה לישראל, כשנוכחה לדעת כי אמנות ה"איקבנה" כמעט ואינה מוכרת לקהל הישראלי, החלה לפעול להפצתה ברחבי הארץ.

גב' זכאי, שהייתה חלוץ בהפצת אמנות ה"איקבנה", הייתה משב רוח רענן בנוף הישראלי בתחום זה. הגב' זכאי הביאה עמה ארצה ידע רב וניסיון, אותם רכשה במהלך שהותה ביפאן.

מגמתה הייתה לעורר את מודעותם של רבים לקיומו של ענף חדש בתחום האמנויות, מתוך תקווה שה"איקבנה" אכן תתקבל על ידי קהל שוחר אמנות.

מרים זכאי הייתה משוכנעת שאין זה מקסם שווא לקוות, שאמנות עיצוב הפרח, אכן תתקבל בישראל והקהל בארץ יאמץ אותה, כפי שקרה הדבר בארצות מערביות אחרות.

ואכן, ברבות הימים, התפתחה בארץ אמנות ה"איקבנה". על אף היותה אמנות שמקורה ביפאן, היא יכלה להכיל ולבטא את המסורת, התרבות ואופי ההוויה הישראלית המיוחדת.

בשנת 1966 , מרים זכאי, הקימה בית ספר להוראת ה"איקבנה"-ה"אולפן לאומנות עיצוב הפרח" ובמשך שלושים וחמש שנה עמדה בראשו ( 1965-2000.). כמו כן, הקימה בארץ סניף של האגודה הבינלאומית IKEBANA INTERNATIONAL”" , שעל דיגלה חרוטה הסיסמא: "ידידות באמצעות פרחים" וכנשיאת הסניף, ייצגה את ישראל בכנסים בינלאומיים בחו"ל.

במסגרת פעילותה בתחום אמנות ה"איקבנה" ברחבי הארץ, מרים זכאי הרצתה ולימדה, ערכה תערוכות תצוגות וסידורי במה בסגנון ה "איקבנה". בין היתר, הנחתה סדנאות וארגנה השתלמויות למבוגרים ולנוער.

באותה תקופה, מר אלי לנצמן, מי שהיה מנהל מוזיאון "טיקוטין" לאמנות יפנית , אימץ את בית הספר ל"איקבנה" ובאדיבותו העניק לאולפן בית חם, ומקום לפעילות ענפה.

המוזיאון והאולפן היוו מרכז ממנו נפוצה אמנות ה"איקבנה" בארץ- בערים ובכפרים, במושבים ובקיבוצים כמו גם בהתיישבות העובדת.

פעילות מגוונת וברוכה זו זכתה להערכה רבה בישראל וביפאן.

אישיותה של גב' זכאי, המבורכת בכישורים אמנותיים, היא זו שהולידה את הדחף לפעול ולשתף את הקהל בארץ בחוויה שאמנות ה"איקבנה" מעניקה לאדם העוסק בה.

מגמת פעילותה הייתה להעשיר את האדם בכלים אמנותיים לביטוי עצמי, כלים השונים מאלה שהיו מוכרים לו , ולפתוח בפניו אשנב נוסף לחוויה אמנותית.

בלהט עשייתה האמנותית ועל יסוד החוש האסתטי שבה, הגב' זכאי בטאה את אותנטיות הסגנון היפני-המודרני ושזרה אותו בהווי הישראלי.

                                                                                               כתבה  תגה מור פזרו

פרטים אישיים